Vychytáme všechny mouchy!

Vyhledávání

Základní informace

06.10.2016 11:32

Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí. Podle našich zkušeností je technický stav nemovitosti nejvíce podceňovanou skutečností při nákupu a stanovení ceny nemovitosti. Kupující věnuje velikou energii vyjednání o ceně, ale přitom je pro něj faktický technický stav nemovitosti naprostou neznámou. Tento stav je zarážející a dá se trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „Kupovat zajíce v pytli.“ Investici v řádech stovek a tisíců korun by bez seznámení se se stavem a parametry zboží neudělal nikdo, ale nákup nemovitostí za miliony korun bez znalosti technického stavu je bohužel běžnou praxí. Malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy. V naší technické praxi jsme se stali svědky mnoha nešťastných osudů kupujících, kteří vydali většinu svých prostředků za předražené nemovitosti. Jejich situace je často neřešitelná, a proto jsme se rozhodli na tento stav upozorňovat a kupujícím při nákupu nemovitostí pomáhat naší inspekcí.

Nekupujte zajíce v pytli

Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu.

Neprodávejte s rizikem pozdějšího zrušení prodeje.

Prodávající se jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných či účelových) dle nového Občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Odhalte skryté vady před koupí či prodejem.

I malá závada může skrývat budoucí problém za několik stovek tisíc korun. Zjevné i skryté technické problémy vyhledáme v rámci služby Inspekce nemovitostí a dalších služeb.

PROHLÍDKY A INSPEKCE VAŠICH NEMOVITOSTÍ

Co je inspekce nemovitosti a kdo ji provádí?

Inspekce nemovitostí je zjištění technického stavu domu – jeho skrytých i zjevných vad. V rámci inspekce se poruchy a rizika poruch objektu vyhodnocují na základě zjevných projevů, zkušeností inspektora a neinvazních měřicích přístrojů. V případě podezření na poruchu, která se nedá prokázat při inspekci (potřeba sondy, delší, nebo speciální měření apod.), je klient o podezření informován a jsou mu doporučena potřebná další měření či průzkumy v součinnosti s Akreditovanou zkušební laboratoří Atelieru DEK.
Inspekci provádí zkušený inspektor nemovitostí, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a je vyškolen na vyhledávání poruch nemovitostí.

Co inspekce nemovitosti hodnotí? (metodika)

Inspektor se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání. Metodiku vypracovali odborníci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.
Metodika prověřuje u nemovitosti výskyt více než 120 rizik poruch vad v následujících technických oborech:

  • Statika
  • Úniky tepla
  • Izolace proti vodě
  • Zvuk a hluk
  • Technické zařízení budovy
  • Bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
  • Škodlivé látky a zdravé bydlení
  • Povrch podlah a stěn

Inspekce nemovitosti je k dispozici do 7 pracovních dnů.

Do 12 hod po obdržení poptávky Vám zavoláme a domluvíme s Vámi vhodnou variantu inspekce, termín návštěvy na objektu a formu úhrady.
Po provedení průzkumu na nemovitosti do 7 pracovních dnů vypracujeme TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI v předem zvoleném rozsahu , který Vám po úhradě ceny v předem zvolené formě (tištěná, digitální) zašleme.

 Zde prosím vyplňte vstupní formulář pro specifikaci inspekce 

Zpět

© 2016 Všechna práva vyhrazena.