Vychytáme všechny mouchy!

Vyhledávání

Kompletní Inspekce nemovitosti

Inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI , který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle výše uvedení metodiky . Každé případné riziko či vada je podrobně popsána na samostatném listě. Ke každému riziku či vadě je navržen způsob sanace a ta je řádově oceněna. Na titulní straně je uvedena celková řádová cena všech sanací na nemovitosti.
 
Orientační cena inspekce KOMPLET je pro byt 10000,- Kč a pro RD 15000,- Kč. Nejsem plátcem DPH - cena je konečná.

Kontaktujte nás

© 2016 Všechna práva vyhrazena.